آخرین مطالب تحریر دفاتر قانونی

چیدمان صفحات در مرحله اول تحریر دفاتر قانونی پس از اینکه پرینت گزارش اسناد گرفته شد چک شود که تمام صفحات پشت هم باشد و صفحه ای پس و پیش نشده باشد. پس از چک کردن صفحات تاریخ و شماره سندها چک شود که سریالی و مرتب پشت هم باشد. روال بدین صورت است که اول دفتر روزنامه نوشته شود بعد دفتر کل.   نحوه نوشتار بهتر است تحریر با...

ادامه مطلب ⋙

روی این ابر حساب کنید

با خرید حق اشتراک نرم افزار راهکاران ابری به یک راه حل به صرفه دستیابی پیدا کنید. و با اجاره کردن حق لایسنس٬ هزینه های زیر ساخت خود را تا 40 درصد کاهش دهید.