آخرین مطالب اظهارنامه اشخاص حقوقی

نکاتی که مؤدیان حقوقی قبل وبعد از ارایٔه اظهارنامه به سازمان امور مالیاتی می بایست رعایت نمایند،که به شرح ذیل میباشد.   1. درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی کلیه درآمدهای حاصل از فعالیت های شرکت ها پس از کسر زیان های حاصل از منابع غیر معاف و کسر معافیت های مقرر مشمول پرداخت مالیات بانرخ 25% خواهند بود. اشخاص حقوقی غیرتجاری که به منظور تقسیم سود تأسیس نشده اند؛ در...

ادامه مطلب ⋙

روی این ابر حساب کنید

با خرید حق اشتراک نرم افزار راهکاران ابری به یک راه حل به صرفه دستیابی پیدا کنید. و با اجاره کردن حق لایسنس٬ هزینه های زیر ساخت خود را تا 40 درصد کاهش دهید.