حسابداری و دفتر داری از فعالیت های مهم یک واحد تجاری می باشند که تفاوت های زیادی با هم دارند. دفترداری اولین قدم برای حسابداری است در اصل دفتر داری بخشی از حسابداری است که تکیه گاهی برای شروع کار حسابداری است.

تعریف حسابداری

حسابداری ترکیبی از علم و فن است. حسابداری اطلاعات مالی خام واحد تجاری را دریافت و سپس اطلاعات مالی واحد تجاری را می سازد. این اقدام از ثبت معاملات آغاز و با گزارش صورت های مالی در پایان سال به پایان می رسد. چرخه حسابداری از ثبت و تجزیه تحلیل اطلاعات، ارسال صورت معاملات، ترازنامه آزمایشی تا تهیه صورت های مالی می باشد که خیلی از این عملیات با نرم افزار انجام می شود. حسابداران پس از بررسی اطلاعات مالی شرکت بر اساس اصول و استاندارد های حسابداری به تجزیه و تحلیل آن ها، اطلاعات بدست آمده را به مدیر خود تحویل می دهند.

حسابداری دو حالت دارد:

نقدی: زمانی که پول نقد دریافت و پرداخت می شود ثبت حسابداری می شود.

تعهدی: زمانی که تعهد ایجاد می شود ثبت حسابداری می شود هر چند که مبلغی دریافت و یا پرداخت نشده باشد.

 

دفتر داری

دفترداری در اصل زیر مجموعه ای از فعالیت های حسابداری است و به قولی قدم اول شروع کار حسابداری می باشد که شامل: ثبت، طبقه بندی و خلاصه سازی مبادلات واحد تجاری است. این عملیات در گذشته فقط در دفاتر انجام می شد اما امروزه با استفاده از کامپیوتر انجام می شود.

 

شباهت دفتر داری و حسابداری

شباهت دفترداری و حسابداری در این است که هر دو برای ورود به این عرصه ها نیاز به دانش پایه دارند و هردو با اطلاعات مالی شرکت سر و کار دارند. دفترداری یعنی شیوه ثبت و دسته بندی فرآیند های مالی برای حسابداری که حسابداری با تحلیل و تاکتیک و برنامه ریزی از آن اطلاعات به بهترین شکل استفاده کند.

 

تفاوت های دفتر داری و حسابداری

گذراندن چند دوره حسابداری پایه برای انجام عملیات دفترداری کافی است اما برای حسابداری داشتن مدرک کارشناسی حسابداری حداقل مدرک مورد نیاز می باشد. دفتردارها تنها میتوانند مبادلات مالی را ثبت کنند در صورتی که حسابداران صلاحیت طی تمام مراحل حسابداری را دارند. ابزار حسابداری ترازنامه، صورت حساب سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد است اما دفتر داری از ژورنال (دفتر کل)، لجر(دفتر روزنامه) استفاده می کند. حسابداری وضعیت مالی (که شامل منابع مالی، ساختار مالی، میزان نقدینگی و توان بازپرداخت بدهی ها و توان سازگاری آن با تغییرات محیط عملیاتی می باشد همچنین اطلاعات درباره وضعیت مالی در ترازنامه یک واحد تجاری ارائه می شود) واحد تجاری را می تواند مشخص کند اما دفترداری فقط داده های خام یا اطلاعات مالی مورد نیاز حسابدار را که از قبل توضیح دادیم ثبت می زند.

650

0


دیدگاه خود را درباره این پست بنویسید