برای ثبت شرکت در ایران تا سال 97 برای تهیه مدارک باید تصویر شناسنامه و کارت ملی برابر اصل کرده و از مراکز پلیس10+گواهی عدم سوء پیشینه دریافت می کردید.

اما اکنون برای ثبت شرکت در ایران داشتن کپی شناسنامه و کپی کارت ملی و گواهی عدم سوء پیشینه (با کد ملی در سامانه استعلام می شود) کافیست.

ثبت شرکت در ایران

انواع شرکت در ایران

 • شرکت سهامی خاص
 • شرکت سهامی عام
 • شرکت تضامنی
 • شرکت تعاونی
 • شرکت نسبی
 • شرکت مختلط غیر سهامی
 • شرکت مختلط سهامی

 

مراحل ثبت شرکت در ایران

جهت ثبت شرکت در ایران پس از جمع اوری مدارک مورد نیاز، با مراجعه به سایت اداره کل ثبت شرکت ها در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ثبت نام خود را آغاز نمایید.

انتخاب نام شرکت و شرکا

در ابتدا نام شرکت بسیار حائز اهمیت می باشد و در انتخاب نام شرکت مواردی از قبیل تکراری و لاتین نبودن و ریشه فارسی داشتن باید رعایت شود، در فرم باز شده بعد از نام شرکت، نام شخص حقوقی 5 نفر به ترتیب اولویت وارد کرده و سپس موضوع فعالیت و مقدار سرمایه را مشخص می کنیم.

حداقل شرکا 3 نفر و برای شرکت های با مسئولیت محدود حداقل شرکا 2 نفر می باشد.

مشخص کردن سمت افراد

در مرحله بعد سمت ها را در شرکت مشخص می نماییم. انواع سمت ها در شرکت ها به شرح ذیل است:

 • مدیر عامل
 • رئیس هیئت مدیره
 • نایب رئیس هیئت مدیره
 • عضو هیئت مدیره

مشخص کردن نام شرکا و مقدار سهام آنها الزامی است، همچنین اگر شرکت شعبه ی دیگر دارد باید در فرم ها قید شود.

شرکت های خارجی هنگامی می توانند قصد ثبت شعبه شرکت خارجی در ایران را داشته باشند که در ممکلت خود، ثبت قانونی شده باشند.

بارگذاری مدارک

در ادامه مراحل ثبت شرکت در ایران می بایست کلیه مدارک شرکت نظیر دو نسخه اظهارنامه، دو نسخه متن صورتجلسه مؤسسین و مجمع  عمومی، دو نسخه اساسنامه به صورت اسکن شده درسایت بارگذاری شود، سپس مدارک را به اداره ثبت ارسال و متنظر نتیجه آن می مانیم.

درصورت پذیرش: متقاضیان با در دست داشتن کلیه مدارک هویتی به اداره ثبت مراجعه کرده و مرحله پایانی را به انجام رسانیده و شرکت خود را ثبت می کنند.

در صورت عدم پذیرش: متقاضیان مدارک را دوباره برسی نموده و مشکلات آنها را رفع می کنند. سپس مجدداً برای برسی کارشناسان آن را در سامانه بارگذاری می کنند. نتیجه متعاقباً به متقاضی اعلام می گردد.

طبق قانون، زمانی شرکت شما به صورت رسمی ثبت خواهد شد که آگهی آن را در روزنامه انتشار دهید.

گواهی بانکی

تهیه گواهی بانکی مبنی بر 35 درصد سرمایه اولیه نیز برای ثبت شرکت سهامی خاص ضروری است.

 

496

0


دیدگاه خود را درباره این پست بنویسید