درود بر همراهان گرامی

قصد داریم با قسمتی دیگر از دفتر کل راهکاران ابری در خدمت شما عزیزان باشیم.

اگر قسمت های قبل دفتر کل راهکاران ابری رو از دستت دادید جای نگرانی نیست، در این قسمت کلیک کنید.

در قسمت چهارم از این نرم افزار قصد داریم نحوه صدور سند حسابداری را در سیستم دفتر کل معرفی کنیم و یک سند حسابداری ثبت میکنیم.

برای اینکه در سیستم دفتر کل بتوانیم سند حسابداری ثبت کنیم، ابتدا باید وارد مسیر زیر بشیم.

 

قسمت چهارم آموزش دفتر کل راهکاران ابری

 

سپس بر روی گزینه صدور سند حسابداری کلیک میکنیم، تا فرم مربوطه به سند حسابداری برای ما باز شود.

 

قسمت چهارم آموزش دفتر کل راهکاران ابری

 

در این قسمت با کلیک بر روی این گزینه  قسمت چهارم آموزش دفتر کل راهکاران ابری  افزودن یک ردیف برای ما ایجاد می شود که می توانیم معین مربوط به سطوح تفصیلی رو مشخص کنیم.

 

قسمت چهارم آموزش دفتر کل راهکاران ابری

 

هنگامی که شرح مناسب را وارد کردید، در قسمت بدهکار و بستانکار مبالغ مورد نظر را وارد میکنیم.

با استفاده از کلید های ترکیبی ctrl + shift + y  می توانیم مبلغ بدهکار رو در سطر پایینی کپی کنیم و با کلید ترکیبی  ctrl + shift + l جابجایی مبلغ بین بدهکار و بستانکار رو انجام بدیم.

سپس از قسمت بالای فرم قسمت چهارم آموزش دفتر کل راهکاران ابری  بر روی گزینه ذخیره کلیک می کنیم تا سند وارد شده ذخیره شود.

در صورتی که ویژگی پیگیری و تعداد معین ها رو فعال کرده باشیم، میتوانیم داخل این ستون ها نیز اطلاعات مرتبط به ستون دیگر را پر کنیم.

با ذخیره کردن سند، وضعیت آن به حالت موقت تبدیل می شود.قسمت چهارم آموزش دفتر کل راهکاران ابری

 

سپس به طور اتوماتیک شماره سند، شماره روزانه و شماره عطف ایجاد میکند.

 

قسمت چهارم آموزش دفتر کل راهکاران ابری

 

قسمت چهارم آموزش دفتر کل راهکاران ابری

 

از قسمت سلکتور بالای فرم ها، گزینه های چاپ و کپی سند نیز برای ما فعال می شود تا در صورت نیاز بتوانیم از سند کپی بگیریم یا چاپ کنیم .

 

قسمت چهارم آموزش دفتر کل راهکاران ابری

 

به ترتیب کاربرد هر کدام از آیکن های نرم افزار راهکاران ابری را که در فرم بالا میبینید به صورت تک به نک به شما معرفی میکنیم :

 

 1.  قسمت چهارم آموزش دفتر کل راهکاران ابریایجاد سند جدید

 2.  قسمت چهارم آموزش دفتر کل راهکاران ابریمشاهده فهرست اسناد ثبت شده

 3.  قسمت چهارم آموزش دفتر کل راهکاران ابریذخیره سند

 4.  قسمت چهارم آموزش دفتر کل راهکاران ابریامکان ذخیره سند و ایجاد سند جدید

 5.  قسمت چهارم آموزش دفتر کل راهکاران ابریامکان ذخیره و بستن فرم جاری

 6.  قسمت چهارم آموزش دفتر کل راهکاران ابریامکان ذخیره در حالت یادداشت

 7.  قسمت چهارم آموزش دفتر کل راهکاران ابریحذف سند جاری

 8.  قسمت چهارم آموزش دفتر کل راهکاران ابریحذف سند جاری و باز کردن فرم صدور سند جدید

 9.  قسمت چهارم آموزش دفتر کل راهکاران ابریجابجایی بین بدهکار و بستانکار

 10.  قسمت چهارم آموزش دفتر کل راهکاران ابریکپی کردن یا همان ctrl + shift +c

 11.  قسمت چهارم آموزش دفتر کل راهکاران ابریبریدن یا ctrl + shift +x

 12.  قسمت چهارم آموزش دفتر کل راهکاران ابریدرج کردن یا همان ctrl + shift + v

 13.  قسمت چهارم آموزش دفتر کل راهکاران ابریانتقال ردیف به بالا

 14.  قسمت چهارم آموزش دفتر کل راهکاران ابریانتقال ردیف به پاین

 15.  قسمت چهارم آموزش دفتر کل راهکاران ابریانتقال به ردیف پایین تر

 

امیدوارم در این قسمت از اموزش دفتر کل به شما همراهان کمک کرده باشیم، لطفا انتقاد و پیشهادتان را با ما در پایان این صحفه با ما به اشتراک بزارید.

 

سپاس از همراهی شما

 

نویسنده: مجید مرادی

379

0


دیدگاه خود را درباره این پست بنویسید