کپی اسناد ماژول راهکاران ابری چه امکاناتی دارد.

 

در بخش کپی اسناد حسابداری در ماژول دفتر کل چه امکاناتی برای مشتری وجود دارد؟

  1. دوره مالی و تاریخ: با انتخاب دوره مالی و تاریخ امکان کپی سند حسابداری در دوره های به غیر از دوره جاری نیز وجود دارد.
  2. وضعیت: در صورتی که گزینه ثبت موقت را انتخاب کنیم، سیستم کلیه کنترل های مربوط به ثبت موقت سندحسابداری را انجام داده و سند حسابداری را در دوره مالی و تاریخ انتخاب شده ذخیره می کند.
  3. در صورتی که گزینه ثبت یادداشت را انتخاب کنیم، سیستم کلیه کنترل های مربوط به ثبت یادداشت سند حسابداری را انجام داده و سند حسابداری را در دوره مالی و تاریخ انتخاب شده ذخیره می کند.
  4. انوع کپی: در صورتی که نوع کپی جداگانه انتخاب شده باشد، به ازای هر یک از اسناد انتخاب شده برای کپی یک سند جداگانه جدید ایجاد خواهد شد .در صورتی که نوع کپی ترکیبی انتخاب شده باشد، کلیه اسناد انتخاب شده برای کپی در یک سندحسابداری و به صورت یکجا کپی خواهند شد.

تجمیع معین و تفصیلی ها سیستم آیتم های قابل تجمیع طرف بدهکار را با هم جمع کرده و در یک آیتم قرار داده و طرف بستانکار را با هم جمع کرده و در آیتم دیگری قرار می دهد .

در این حالت تنها مقادیر ریالی تجمیع می شود و شرح به زبان دوم اقلام تجمیع شده خالی است .فیلد های نام ارز و نام ارز مبنا دقیقا منتقل می شوند.

فیلدهای نرخ ارز و مبلغ ارز و نرخ تبدیل خالی می ماند. معکوس کردن سند سیستم ماهیت تمامی اقلام را معکوس می نماید.
عموما از این امکان برای ثبت سند اصالحی یا ثبت سند تکراری استفاده می شود.

 

برای مشاوره رایگان و مشاهده از امکانات نرم افزار به صورت رایگان فرم مشاوره رو تکمیل کنید تا در اسرع وقت تماس بگیریم.

برای درخواست مشاوره راهکاران ابری در این قسمت کلیک کنید.

 

با توجه به اینکه ساختار راهکاران طبق سلیقه و فرایند های مشتری شخصی سازی میشود. توصیه میشود قبل از خرید سیستم های راهکاران با شماره ی 33601179 و یا  09125482830 تماس حاصل کنید.

487

0


دیدگاه خود را درباره این پست بنویسید