انواع محاسبه حق بیمه:

 

برای شاغلین و کارفرما و محاسبه بیمه کارمند، محاسبه بیمه تامین اجتماعی، بیمه تکمیلی، تهیه انواع گزارش بیمه، لیست بیمه با توجه به نیاز تمامی بیمه شدگان در این مقاله به تمامی این موضوعات پرداخته ایم.

 

حق بیمه چیست؟

 

در سازمان تامین اجتماعی دو نوع بیمه که شامل بیمه اجباری و اختیاری است وجود دارد،

بیمه اجباری شامل افراد کارفرما و کارگر و بیمه اختیاری که نام دیگر آن خویش فرما است، مشمول افرادی است که بیمه اجباری نیستند و کارفرمایی ندارد و برای خود کار میکند، خود را بیمه کرده اند.

این افراد میتوانند با پرداخت ۲۶ درصد از حقوق خود از مزایای این سازمان همچون دریافت حقوق بازنشستگی و دریافت حقوق قبل و بعد از فوت توسط بازماندگان و برخورداری از بیمه از کار افتادگی  و.. بهره مند شوند .

 

بیمه تامین اجتماعی چه مزایایی دارد؟

 

بیمه بیکاری؛ از دیگر انواع بیمه این سازمان بیمه بیکاری است که مربوط به زمانی است که فرد شغل ندارد، و این بیمه زمانی اجرایی می‌شود که کارگر نزد سازمان تأمین اجتماعی سابقه بیمه داشته و به‌ صورت غیر ارادی بیکار شده باشد.

اما اگر فرد تخلفی کرده باشد و یا به دلیل محکومیت قضایی شغل خود را از دست داده نمی‌تواند از این بیمه بهره‌ مند شود.

یک تفاوت بیمه اجباری و اختیاری در این است که بیمه بیکاری فقط به افرادی که دارای بیمه اجباری باشد تعلق می‌گیرد و در صورتی که فرد بیمه اختیاری داشته باشد نمی‌تواند از بیمه بیکاری بهره‌مند شود، زیرا این بیمه شدگان دارای کارفرما نیستند به همین دلیل غرامت دستمزد ایام بیکاری نیز بهره‌مند نمی‌شوند .

میزان پرداخت مقرری بیمه بیکاری ۵۵ درصد متوسط حقوق و دستمزد بیمه‌ شده است که بر اساس تعداد افراد تحت تکفل، تا ۴ نفر و هر نفر ١٠ درصد قابل افزایش است.

جالب است بدانید سالانه به ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار نفر از مشمولان قانون تامین اجتماعی که سابقه بیمه پردازی داشته باشند، بیمه بیکاری پرداخته می‌شود.

برای دریافت بیمه بیکاری باید به شرایطی مثل مشمول قانون کار و تامین اجتماعی بودن و تبعه خارجی نبودن و بازنشسته یا از کار افتاده نبودن توجه کنید. همچنین باید حداقل ۶ ماه سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشید. 

در کل برای دریافت بیمه بیکاری باید به صورت غیر ارادی بیکار شده باشید.

 

نحوه وارد کردن اطلاعات شخص و مراحل انجام بیمه در سپیدار

 

تعریف شعبه بیمه تامین اجتماعی

 

۱- در این قسمت نام شعبه بیمه تامین اجتماعی، کد شرکت یا کد پیمان (در مورد شرکت‌های پیمانکاری) و … باید مشخص گردد.

۲- انجام تنظیمات مربوط به بیمه در تنظیمات حقوق دستمزد

 

این تنظیمات شامل پنج بخش مهم است :

 •  سقف بیمه روزانه

 •  ضرایب بیمه سهم کارمند، کارفرما، بیمه بیکاری و شغل سخت و زیان آور

 •  معین‌های مربوط به شناسایی هزینه بیمه و بیمه پرداختنی

 •  عوامل مشمول بیمه بی‌تاثیر در مزد روزانه و ماهانه

 •  کارکرد قانونی بیمه و مالیات

برای اینکه مشکل و مغایرتی در محاسبات بیمه و فایلی که برای شعبه بیمه تهیه می‌شود، بوجود نیاید باید موارد زیر در سیستم حقوق و دستمزد به درستی تعیین شوند.

 

بیمه

 

مشخص کردن کارمندان مشمول بیمه و انتخاب شعبه تامین اجتماعی

 

در مورد کارکنانی که مشمول بیمه هستند، زمان ثبت قرارداد در تب سایر اطلاعات باید تیک مشمول بیمه تامین اجتماعی زده شود. شعبه مورد نظر و معافیت‌ها نیز در همین بخش مشخص می‌شود .

 

محاسبه بیمه کارکنان در سپیدار

 

در این بخش باید از قبل در قرار داد کارمند عواملی را که مشخص میکنید باید مشمول بیمه باشند و سپس درهنگام  محاسبه بیمه سیستم به صورت خودکار محاسبه را از روی عوامل مشمول بیمه انجام میدهد.

 

در مرحله بعد مانند تصویر آیتم های علامت گذاری شده همانند فرمول های ذکر شده محاسبه میشوند:

 

بیمه

 

 • A) جمع عوامل مشمول بیمه = مجموع مزایای مشمول بیمه در محاسبات حقوق ماه جاری

 

۳۱۴۷۳۵۹ + ۳۲۲۸۰۶۱ + ۹۹۳۵۴۸ + ۳۶۱۲۹۰ + ۱۲۶۰۰۰۰ + ۴۹۴۶۶۶۶۷ = ۵۸۴۵۶۹۲۵ ریال

*توجه کنید که اینکه مزایا از چه نوعی (قراردادی-ثابت، ورود دستی و یا محاسباتی) باشد، هیچ تاثیری در محاسبات ندارد.

 

 • B) کارکرد موثر بر محاسبه بیمه و مالیات

 

روز ۲۹ = ۲ – ۳۱
این کارکرد از تنظیمات حقوق و دستمزد، تب مالیات خوانده می‌شود.

 

بیمه

 

 • C) سقف بیمه ماه جاری = سقف بیمه روزانه * کارکرد بیمه ماه جاری

 

۲۵۹۲۹۶۱ × ۲۸ = ۷۲۶۰۲۹۰۸ ریال
مطابق قانون سقف بیمه ماه جاری در سال ۹۷ برابر با ۷ برابر حداقل دستمزد روزانه مصوب بنابراین:
۳۷۰۴۲۳ × ۷ = حداقل دستمزد روزانه سال ۹۷

 

 • D) ماخذ بیمه = حداقل جمع عوامل مشمول بیمه ماه جاری و سقف بیمه ماه جاری

 

سقف مبلغ مشمول بیمه هر ماه پرسنل نمی‌تواند بیش از مبلغ سقف بیمه ماه جاری باشد. بنابراین پس از مشخص شدن عوامل مشمول بیمه آن ماه و سقف بیمه ماه جاری باید عددی که کمتر است را مبنای محاسبه حق بیمه (ماخذ بیمه) در نظر بگیریم.

 

 • E) بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند = ماخذ بیمه × ۷%

 

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند = ۵۸۴۵۶۹۲۵ × ۷%
بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند = ریال ۴۰۹۱۹۸۵

این مبلغ که تحت عنوان بیمه سهم کارمند شناخته می‌شود هر ماه از مبلغ حقوق پرداختنی کارمند کسر شده و به بیمه تامین اجتماعی پرداخت می‌شود.

توجه کنید همانطور که در اوایل بحث عنوان شد، وظیفه کسر کردن و پرداخت این حق بیمه به عهده کارفرماست نه کارمند

 

 • F) بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما = ماخذ بیمه × ۲۰%

 

بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما = ۵۸۴۵۶۹۲۵ × ۲۰%
بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما = ریال ۱۱۶۹۱۳۸۵
طبق ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی کارفرما موظف به پرداخت %۲۰ درصد حق بیمه بر مبنای ماخذ بیمه کارمند است.

 

 • G) بیمه بیکاری = ماخذ بیمه × ۳%

 

بیمه بیکاری = ۵۸۴۵۶۹۲۵ × ۳%
بیمه بیکاری = ریال ۱۷۵۳۷۰۸

 

نرخ‌های حق بیمه

 

طبق ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی حق بیمه معادل %۳۰ مزد یا حقوق دریافتنی مشمول بیمه فرد با در نظر گرفتن سقف بیمه ماه جاری می‌باشد، که %۷  آن به عهده بیمه شده، %۲۰ آن به عهده کارفرما و ۳% آن را دولت پرداخت می‌کند.

همچنین براساس قانون بیمه بیکاری مصوب ۲۶/۶/۶۹، سه درصد به حق ‌بیمه مشمولین قانون کار اضافه شده که این مبلغ برعهده کارفرما است، ضمناً در مشاغل سخت و زیان‌ آور نیز کارفرما مکلف به پرداخت ۴ درصد مستمری کارهای سخت و زیان‌ آور علاوه بر حق‌ بیمه و حسب مورد، بیمه ‌بیکاری است.

 

بیمه

 

 1. H) دستمزد روزانه = (عوامل مشمول بیمه بی‌تاثیر در مزد روزانه و ماهانه – عوامل قراردادی ثابت مشمول بیمه) / ۳۰

 

مبالغ مندرج در قرارداد کارمند مبنای محاسبه است، نه مبلغ محاسبه شده در فیش حقوقی.
دستمزد روزانه = ۳۰ / (۱۵۰۰۰۰۰ – ۵۸۴۵۶۹۲۵)
دستمزد روزانه = ریال ۱۸۱۱۶۶۷

 

توجه !

کاربران که گاهی مشکل اشتباه در محاسبه مزد روزانه و ماهانه را دارند یکی از مشکلات این است که در تنظیمات حقوق دستمزد و در تب بیمه تامین اجتماعی، فیلد مربوط به عوامل مشمول بیمه بی‌تاثیر در مزد روزانه و ماهانه را پر نکرده‌اند

 

* توجه کنید عواملی که در این قسمت تعیین می‌شوند باید سه ویژگی داشته باشند:

 

اولاً : از نوع قراردادی – ثابت باشند.
ثانیاً : مشمول بیمه باشند.
ثالثاً : مخرج آنها در تنظیم عوامل عدد ثابت نباشد.

 

 1. I) دستمزد ماهانه = دستمزد روزانه × کارکرد بیمه ماه جاری

 

دستمزد ماهانه = ۲۸ × ۱۸۱۱۶۶۷
دستمزد ماهانه = ریال ۵۰۷۲۶۶۶۷

 

 1. J) کل حقوق مزایا = جمع ستون مزایای فیش حقوقی (جمع مزایای ماه جاری)

 

کل حقوق مزایا = ریال ۷۳۲۱۹۳۷۶

 

 1. K) مزایای مشمول بیمه = عوامل مشمول بیمه بی تاثیر در مزد روزانه و ماهانه + عوامل مشمول بیمه ای که قراردادی ثابت نیستند.

 

مزایای مشمول بیمه = ۳۶۱۲۹۰ + ۹۹۳۵۴۸ + ۳۲۲۸۰۶۱ + ۳۱۴۷۳۵۹
مزایای مشمول بیمه = ریال ۷۷۳۰۲۵۸

 

 1. L) سایر کسورات = بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند – ستون کسورات ماه جاری

 

سایر کسورات = ۴۰۹۱۹۸۵ – ۱۴۶۲۹۶۸۷
سایر کسورات = ریال ۱۰۵۳۷۷۰۲

 

نحوه تهیه لیست و فایل بیمه در سپیدار

 

نرم افزار سپیدار سیستم، سه خروجی برای بیمه تهیه می‌کند که عبارتند از :

 

۱– لیست بیمه :

شامل اطلاعات پرسنل و کارکرد و مبالغ محاسبه شده در هر ماه به تفکیک پرسنل است.

برای تهیه لیست بیمه از منوی حقوق دستمزد وارد قسمت لیست/ دیسکت بیمه می‌شویم، تیک را روی لیست بیمه گذاشته و پس از تعیین کردن سال، ماه و شعبه مورد نظر،را روی گزینه اجرا کلیک می‌کنیم.

 

 

بیمه

 

بیمه

 

۲– خلاصه لیست بیمه :

اطلاعات بیمه ماه جاری را به صورت تجمیعی در اختیار می‌گذارد. مراحل تهیه خلاصه لیست بیمه دقیقا همانند لیست بیمه است.

فقط در اولین مرحله تیک را روی خلاصه لیست بیمه قرار می‌دهیم.

 

بیمه

 

۳- دیسکت بیمه :

فایل‌های الکترونیکی مورد نیاز جهت بارگذاری در سامانه samt.tamin.ir در این قسمت تهیه می‌شود .

برای اینکار وارد بخش لیست/ دیسکت بیمه شده، تیک بالای فرم را، روی دیسکت بیمه قرار می‌دهیم .

سایر اطلاعات نظیر ماه، شعبه، شماره لیست و شرح لیست را وارد می‌کنیم.

در صورتی که کاربر تمایل داشته باشه کد ملی پرسنل و یا اطلاعات مشاغل سخت و زیان آور در تهیه فایل شرکت کنند، باید تیک آنها را فعال کند.

 

بیمه

 

پس از کلیک بر روی گزینه تایید، مشابه تصاویر زیر باید یک مسیر انتخاب شود.

پس از انتخاب مسیر، پیغام عملیات پایان یافت نمایش داده خواهد شد.

دو فایل با پسوند dbf تهیه شده است که نحوه بارگذاری آن در سامانه کمی جلوتر بیان شده است.

 

بیمه

 

برای اطلاع بیشتر از توضیحات این مقاله با شماره های زیر تماس بگیرید.

شماره تماس: 33351307

 

نویسنده: خانم زارع پور و خانم محمدی

435

0


دیدگاه خود را درباره این پست بنویسید