وظایف حسابداران در تیرماه چیست؟

برج تیر برای تمام حسابداران یک چالش میباشد که باید به تمامی موارد زیر عمل کنند:

  • تا تاریخ 4/15 مهلت ارسال اظهارنامه اشخاص حقیقی و صاحبان مشاغل می باشد.
  • تهیه و اراِئه ارزش افزوده فصل بهار تا تاریخ 4/15
  • مهلت و ارائه اظهارنامه اشخاص حقوقی تا تاریخ 4/31
  • lهلت و ارائه صاحبان املاک استیجاری تا تاریخ 4/31
  • مهلت و ارائه بیمه کارکنان خرداد ماه تا تارخ 4/31
  • مهلت ارائه مالیات بر بیمه کارکنان خرداد ماه تا تاریخ 4/31

173

0


دیدگاه خود را درباره این پست بنویسید